KOLEKCJA
INOX

KOLEKCJA
INOX

WIANKA
KOLEKCJA INOX 1/25
INOX jednostronny
AWIOR
KOLEKCJA INOX 2/25
INOX jednostronny
ICARA
KOLEKCJA INOX 3/25
INOX jednostronny
DIADEM
KOLEKCJA INOX 4/25
INOX jednostronny • FREZ jednostronny
ELISE
KOLEKCJA INOX 5/25
INOX jednostronny
MIMOSA
KOLEKCJA INOX 6/25
INOX jednostronny
KEFES
KOLEKCJA INOX 7/25
INOX jednostronny • FREZ jednostronny
FOGO
KOLEKCJA INOX 8/25
INOX jednostronny
SATINA
KOLEKCJA INOX 9/25
INOX jednostronny
VIRGO
KOLEKCJA INOX 10/25
INOX jednostronny
KARMINA
KOLEKCJA INOX 11/25
INOX jednostronny
DRACO
KOLEKCJA INOX 12/25
INOX jednostronny
ARAGO
KOLEKCJA INOX 13/25
INOX jednostronny
FONES
KOLEKCJA INOX 14/25
INOX jednostronny
AGLE
KOLEKCJA INOX 15/25
INOX jednostronny • FREZ jednostronny
KABUKA
KOLEKCJA INOX 16/25
INOX jednostronny
NASUS
KOLEKCJA INOX 17/25
INOX jednostronny • FREZ jednostronny
GEMINI
KOLEKCJA INOX 18/25
INOX jednostronny
MINOR
KOLEKCJA INOX 19/25
INOX jednostronny
BUTEGO
KOLEKCJA INOX 20/25
INOX jednostronny • FREZ jednostronny
SIRO
KOLEKCJA INOX 21/25
INOX jednostronny • FREZ jednostronny
REVELIO
KOLEKCJA INOX 22/25
INOX jednostronny
SARGAS
KOLEKCJA INOX 23/25
INOX jednostronny • FREZ jednostronny
UNO
KOLEKCJA INOX 24/25
INOX jednostronny • FREZ jednostronny
PLATIONO
KOLEKCJA INOX 25/25
INOX jednostronny
drzwi agmar wianka jednoskrzydłowe

WIANKA

INOX jednostronny

drzwi drewniane agmar awior

AWIOR

INOX jednostronny

agmar drzwi incara zewnętrzne jednoskrzydłowe

ICARA

INOX jednostronny

drzwi antywłamaniowe agmar diadem

DIADEM

INOX jednostronny
FREZ jednostronny

solidne drzwi na zewnątrz agmar elise

ELISE

INOX jednostronny

drzwi agmar mimosa wewenętrzne

MIMOSA

INOX jednostronny

agmar kefes solidne drzwi zewnętrzne od producenta

KEFES

INOX jednostronny
FREZ jednostronny

agmar drzwi fogo na zewnątrz, antywłamaniowe

FOGO

INOX jednostronny

klasyczne drzwi agmar satina zewnętrzne

SATINA

INOX jednostronny

agmar virgo producent drzwi zewnętrznych

VIRGO

INOX jednostronny
OPCJA SZYBA nr 202

drzwi agmar inox karmina

KARMINA

INOX jednostronny

drzwi wejściowe do domu agmar draco

DRACO

INOX jednostronny

agmar arago drzwi wejściowe do domu

ARAGO

INOX jednostronny

drzwi na zewnątrz agmar fones

FONES

INOX jednostronny

agmar agle drzwi wyjściowe

AGLE

INOX jednostronny
FREZ jednostronny
OPCJA SZYBA nr 204

drzwi agmar kabuka wejściowe do domu antywłamaniowe

KABUKA

INOX jednostronny

drzwi agmar nasus do domu

NASUS

INOX jednostronny
FREZ jednostronny

drzwi wyjściowe agmar gemini

GEMINI

INOX jednostronny

agmar drzwi minor inox

MINOR

INOX jednostronny

solidne drzwi wejściowe agmar butego

BUTEO

INOX jednostronny
FREZ jednostronny

drzwi wejściowe do domu agmar siro

SIRO

INOX jednostronny
FREZ jednostronny

drzwi zewnętrzne inox revelio

REVELIO

INOX jednostronny

drzwi drewniane wejściowe agmar sargas

SARGAS

INOX jednostronny
FREZ jednostronny

agmar drzwi uno

UNO

INOX jednostronny
FREZ jednostronny

agmar drzwi platino inox

PLATINO

INOX jednostronny

KOLEKCJA
LAKOBEL

KOLEKCJA
LAKOBEL

TRISTANA
KOLEKCJA LAKOBEL 1/14
LAKOBEL jednostronny • FREZ jednostronny
DELOS
KOLEKCJA LAKOBEL 2/14
LAKOBEL jednostronny
VITRUM
KOLEKCJA LAKOBEL 3/14
LAKOBEL jednostronny • FREZ jednostronny
RUST
KOLEKCJA LAKOBEL 4/14
LAKOBEL jednostronny • FREZ jednostronny
ZAJA
KOLEKCJA LAKOBEL 5/14
LAKOBEL jednostronny • FREZ jednostronny
ZYRA
KOLEKCJA LAKOBEL 6/14
LAKOBEL jednostronny
EZIO
KOLEKCJA LAKOBEL 7/14
LAKOBEL jednostronny
TORE
KOLEKCJA LAKOBEL 8/14
LAKOBEL jednostronny
LAPO
KOLEKCJA LAKOBEL 9/14
LAKOBEL jednostronny
SYNDRA
KOLEKCJA LAKOBEL 10/14
LAKOBEL jednostronny
CRISPA
KOLEKCJA LAKOBEL 11/14
LAKOBEL jednostronny • FREZ jednostronny
DAGALA
KOLEKCJA LAKOBEL 12/14
LAKOBEL jednostronny • FREZ jednostronny
NORE
KOLEKCJA LAKOBEL 13/14
LAKOBEL jednostronny • FREZ jednostronny
STELLA
KOLEKCJA LAKOBEL 14/14
LAKOBEL jednostronny
agmar drzwi tristana lakobel zewnętrzne

TRISTANA

LAKOBEL jednostronny
FREZ jednostronny

agmar delos - drzwi wyjściowe

DELOS

LAKOBEL jednostronny

drzwi wejściowe do domu agmar vitrum

VITRUM

LAKOBEL jednostronny
FREZ jednostronny

agmar drzwi rust do domu

RUST

LAKOBEL jednostronny
FREZ jednostronny

drzwi lakobel agmar zaja

ZAJA

LAKOBEL jednostronny
FREZ jednostronny

drzwi na zewnątrz agmar zyra

ZYRA

LAKOBEL jednostronny

drzwi agmar ezio zewnętrzne

EZIO

LAKOBEL jednostronny

drzwi agmar tore lakobel

TORE

LAKOBEL jednostronny

drzwi agmar lapo lakobel

LAPO

LAKOBEL jednostronny

drzwi agmar syndra lakobel

SYNDRA

LAKOBEL jednostronny

drzwi zewnętrzne agmar lacobel crispa

CRISPA

LAKOBEL jednostronny
FREZ jednostronny

agmar drzwi dagala antywłamaniowe, na zewnątrz

DAGALA

LAKOBEL jednostronny
FREZ jednostronny

agmar drzwi nore lakobel

NORE

LAKOBEL jednostronny
FREZ jednostronny

agmar drzwi stella zewnętrzne

STELLA

LAKOBEL jednostronny

KOLEKCJA
MODERN

KOLEKCJA
MODERN

HEDERA
KOLEKCJA MODERN 1/22
FREZ obustronny
CAPRI
KOLEKCJA MODERN 2/22
FREZ obustronny
ERGO
KOLEKCJA MODERN 3/22
FREZ obustronny
ORDO
KOLEKCJA MODERN 4/22
FREZ obustronny
CASUS
KOLEKCJA MODERN 5/22
FREZ obustronny
DINAR
KOLEKCJA MODERN 6/22
FREZ obustronny
AVADA
KOLEKCJA MODERN 7/22
FREZ obustronny
KARUTO
KOLEKCJA MODERN 8/22
SURA
KOLEKCJA MODERN 9/22
FREZ obustronny
AFRA
KOLEKCJA MODERN 10/22
FREZ obustronny
RIVEN
KOLEKCJA MODERN 11/22
FREZ obustronny
BATUMI
KOLEKCJA MODERN 12/22
FREZ obustronny
ORIA
KOLEKCJA MODERN 13/22
FREZ obustronny
SPIREA
KOLEKCJA MODERN 14/22
FREZ obustronny
TYRUS
KOLEKCJA MODERN 15/22
FREZ obustronny
SIVIR
KOLEKCJA MODERN 16/22
FREZ obustronny
IMPACT
KOLEKCJA MODERN 17/22
FREZ obustronny
AURIGA
KOLEKCJA MODERN 18/22
FREZ obustronny
SAMIRA
KOLEKCJA MODERN 20/22
FREZ obustronny
DERBE
KOLEKCJA MODERN 21/22
FREZ obustronny
GLOBAL
KOLEKCJA MODERN 22/22
FREZ obustronny
drzwi agmar hereda modern

HEDERA

FREZ obustronny

drzwi zewnętrzne agmar capri

CAPRI

FREZ obustronny

agmar drzwi ergo do domu

ERGO

FREZ obustronny

agmar drzwi ordo

ORDO

FREZ obustronny

zewnętrzne drzwi agmar casus

CASUS

FREZ obustronny

drzwi agmar dinar antywłamaniowe

DINAR

FREZ obustronny

drzwi zewnętrzne agmar avada modern

AVADA

FREZ obustronny

drzwi zewnętrzne sura agmar

SURA

FREZ obustronny

drzwi wejściowe do domu agmar afra z oknem

AFRA

FREZ obustronny

drzwi zewnętrzne antywłamaniowe agmar riven

RIVEN

FREZ obustronny

agmar drzwi batumi zewnętrzne

BATUMI

FREZ obustronny

solidne drzwi oria agmar

ORIA

FREZ obustronny

solidne drzwi antywłamaniowe agmar spirea

SPIREA

FREZ obustronny

agmar drzwi tyrus zewnętrzne

TYRUS

FREZ obustronny

drzwi agmar suvir antywłamaniowe

SIVIR

FREZ obustronny

drzwi agmar impact modern

IMPACT

FREZ obustronny
OPCJA SZYBA nr 228

agmar drzwi auriga mordern

AURIGA

FREZ obustronny

drzwi zewnętrzne agmar samira

SAMIRA

FREZ obustronny

solidne drzwi wejściowe do domu antywłamaniowe agmar arago

DERBE

FREZ obustronny

agmar drzwi global - solidne drzwi antywłamaniowe

GLOBAL

FREZ obustronny

KOLEKCJA
CREATIVE

KOLEKCJA
CREATIVE

LANTRA
KOLEKCJA CREATIVE 1/15
FREZ obustronny
PALAU
KOLEKCJA CREATIVE 2/15
FREZ obustronny
KOBUS
KOLEKCJA CREATIVE 3/15
SARPA 5
KOLEKCJA CREATIVE 4/15
SZYBA wycena indywidualna
MALAGA 2
KOLEKCJA CREATIVE 5/15
SZYBA wycena indywidualna
IMPERA
KOLEKCJA CREATIVE 6/15
FREZ obustronny
HAKO
KOLEKCJA CREATIVE 7/15
UMBRA
KOLEKCJA CREATIVE 8/15
FREZ obustronny
REGAL
KOLEKCJA CREATIVE 9/15
FREZ obustronny
DESPA
KOLEKCJA CREATIVE 10/15
FREZ obustronny
DEON
KOLEKCJA CREATIVE 11/15
FREZ obustronny
MALAGA 3
KOLEKCJA CREATIVE 12/15
SZYBA wycena indywidualna
LARIX
KOLEKCJA CREATIVE 13/15
FREZ obustronny
SARPA 4
KOLEKCJA CREATIVE 14/15
SZYBA wycena indywidualna
GRAND
KOLEKCJA CREATIVE 15/15
drzwi zewnętrzne agmar lantra

LANTRA

FREZ obustronny

drzwi agmar palau wejściowe do domu antywłamaniowe

PALAU

FREZ obustronny

drzwi drewniane wejściowe agmar sarpa

SARPA 5

SZYBA wycena indywidualna

agmar drzwi zewnętrzne malaga

MALAGA 2

SZYBA wycena indywidualna

drzwi zewnętrzne agmar impera creative

IMPERA

FREZ obustronny

drzwi na zewnątrz agmar umbra

UMBRA

FREZ obustronny

drzwi wejściowe z oknem agmar regal

REGAL

FREZ obustronny

agmar despa drzwi

DESPA

FREZ obustronny

agmar drzwi deon solidne drzwi wejsciowe

DEON

FREZ obustronny

agmar malaga drzwi antywłamaniowe

MALAGA 3

SZYBA wycena indywidualna

drzwi agmar larix

LARIX

FREZ obustronny

agmar drzwi sarpa creative

SARPA 4

SZYBA wycena indywidualna

KOLEKCJA
KLASYCZNA

KOLEKCJA
KLASYCZNA

SENGA
KOLEKCJA KLASYCZNA 1/28
RUFUS
KOLEKCJA KLASYCZNA 2/28
HORIZON
KOLEKCJA KLASYCZNA 3/28
MIDORI
KOLEKCJA KLASYCZNA 4/28
VISAGE
KOLEKCJA KLASYCZNA 5/28
GALIUM
KOLEKCJA KLASYCZNA 6/28
PROTON
KOLEKCJA KLASYCZNA 7/28
ROKO
KOLEKCJA KLASYCZNA 8/28
CIRILLA
KOLEKCJA KLASYCZNA 9/28
PABLO
KOLEKCJA KLASYCZNA 10/28
KONGO
KOLEKCJA KLASYCZNA 11/28
FREZ dwustronny
PABLO I
KOLEKCJA KLASYCZNA 12/28
VULMUS
KOLEKCJA KLASYCZNA 13/28
DANTE
KOLEKCJA KLASYCZNA 14/28
BEATUS
KOLEKCJA KLASYCZNA 15/28
VERITAS
KOLEKCJA KLASYCZNA 16/28
SALVE
KOLEKCJA KLASYCZNA 17/28
BELLIS
KOLEKCJA KLASYCZNA 18/28
VICKY
KOLEKCJA KLASYCZNA 19/28
LOTUS
KOLEKCJA KLASYCZNA 20/28
drzwi agmar kongo klasyczne

KONGO

FREZ dwustronny

agmar drzwi majalis do domu, wejściowe

MAJALIS

SZYBA wycena indywidualna

agmar drzwi turpis klasyczne

TURPIS

SZYBA wycena indywidualna

drzwi hersa agmar

HERSA

KASETON płaski

Standardowa paleta kolorów drzwi AGMAR

01-agmar-dab-naturalny-premium

DĄB NATURALNY
PREMIUM

02-agmar-winchester-premium

WINCHESTER
PREMIUM

03-agmar-zloty-dab-premium

ZŁOTY DĄB
PREMIUM

04-agmar-honig-premium

HONIG
PREMIUM

05-agmar-dab-rustykalny-premium

DĄB RYSTUKALNY
PREMIUM

06-agmar-ciemny-dab-premium

CIEMNY DĄB
PREMIUM

07-agmar-dab-premium

DĄB
PREMIUM

08-agmar-orzech-premium

ORZECH
PREMIUM

09-agmar-ciemny-orzech-premium

CIEMNY ORZECH
PREMIUM

10-agmar-dab-kalifornia-premium

DĄB KALIFORNIA
PREMIUM

11-agmar-dab-brunatny-premium

DĄB BRUNATNY
PREMIUM

12-agmar-rustica-toskana-premium

RUSTICA TOSKANA
PREMIUM

13-agmar-dab-bagienny-premium

DĄB BAGIENNY
PREMIUM

14-agmar-maron-premium

MARON
PREMIUM

15-agmar-tabak-premium

TABAK
PREMIUM

16-agmar-mocca-premium

MOCCA
PREMIUM

17-agmar-ral-6005

RAL 6005

18-agmar-bialy-ral-9016

BIAŁY
RAL 9016

19-agmar-ral-7024

RAL 7024

20-agmar-antracyt-ral-7016

ANTRACYT
RAL 7016

INDYWIDUALNA STRUKTURA USŁOJENIA OKLEIN NATURALNYCH NIE GWARANTUJE POWTARZALNOŚCI BARW.

INDYWIDUALNA STRUKTURA USŁOJENIA OKLEIN NATURALNYCH NIE GWARANTUJE POWTARZALNOŚCI BARW.

Rodzaje szklenia drzwi AGMAR

01-agmar-szklo-foat-bezbarwne

SZKŁO FOAT BAZBARWNE

04-agmar-szklo-reflex-braz

SZKŁO REFLEX BRĄZ

07-agmar-szklo-lakomat

SZKŁO LAKOMAT

02-agmar-szklo-folia-witrazowa

SZKŁO FOLIA WITRAŻOWA

05-agmar-szklo-nieprzezierne-lakobel-czarny

SZKŁO NIEPRZEZIERNE
LAKOBEL CZARNY

08-agmar-szklo-lustro-weneckie

SZKŁO LUSTRO WENECKIE

03-agmar-szklo-piaskowane

SZKŁO PIASKOWANE

06-agmar-szklo-reflex-grafit

SZKŁO REFLEX GRAFIT

09-agmar-szklo-przerierne-czarne

SZKŁO PRZEZIERNE CZARNE

WYBIERZ DZIAŁ

Potrzebujesz wyceny?

Skontaktuj się z nami lub odwiedź nasz showroom osobiście!

Nasi specjaliści z przyjemnością wykonają bezpłatny kosztorys dopasowany do Twoich potrzeb, a po akceptacji przeprowadzą profesjonalne pomiary które posłużą do finalizacji zamówienia.